วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์


สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ จะมีหลายสเกลแต่ละสเกลใช้แสดงค่าปริมาณไฟฟ้าแตกต่างกัน ถูกแยกสเกลออกเป็นหลายช่องหลายแถว แต่ละช่องแต่ละแถวใช้แสดงปริมาณไฟฟ้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะ การใช้การอ่านค่าจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
            จากรูป แสดงสเกลหน้าปัดสำหรับแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าชนิดต่างๆของมัลติมิเตอร์ซันวารุ่น yx-360TR แต่ละสเกลใช้แสดงปริมาณไฟฟ้าแต่ละชนิด ถูกกำกับไว้ด้วยหมายเลข แต่ละส่วนอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
            หมายเลข 1 คือสเกลใช้แสดงความต้านทาน (Ω) ใช้สำหรับอ่านค่าความต้านทานเมื่อตั้งย่านวัดความต้านทาน
           หมายเลข 2 คือสเกลใช้แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าตรง(DCV) และกระแสไฟฟ้าตรง (DCA) ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าตรง เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟฟ้าตรงหรือย่าน DCA และใช้สำหรับอ่านค่ากระแสไฟตรง เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟฟ้าตรงหรือย่าน DCmA
          หมายเลข 3 คือสเกลใช้แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าสลับ (ACV) ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าสลับ หมายเลข 4 คือสเกลใช้แสดงค่าอัตราขยายกระแสไฟฟ้าตรงของตัวทรานซิสเตอร์ ใช้สำหรับอ่านค่าอัตราขยายกระแสไฟตรงของทรานซิสเตอร์เมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม (Ω)
        หมายเลข 5 คือสเกลแสดงกระแสรั่วซึมหรือกระแสรั่วไหล (Leakage Current) ของตัวทรานซิสเตอร์  ใช้สำหรับอ่านค่ากระแสรั่วไหลระหว่างขาคอลเลกเตอร์ (C) และขาอิมิตเตอร์ (E) ของตัวทรานซิสเตอร์เมื่อขาเบส (B) เปิดลอย ขณะตั้งย่านวัดโอห์ม (Ω) ที่ x 1 (150 mA), x 10 (15 mA) และยังใช้แสดงค่ากระแสภาระ (Load Current) ในการวัดไดโอด (LI) ใช้สำหรับอ่านกระแสภาระที่วัดไดโอดด้วยย่านวัดโอห์ม เป็นทั้งการวัดกระแสไฟไบอัสตรงและกระแสไบอัสกลับ
           หมายเลข 6 คือสเกลใช้แสดงค่าแรงดันภาระ (Load Voltage) ในการวัดไดโอด (LV) ใช้สำหรับอ่านแรงดันภาระที่วัดไดโอดด้วยย่านวัดโอห์ม เป็นทั้งการวัดกระแสไบอัสตรงและไบอัสสลับ เช่นเดียวกับการวัด LI
        หมายเลข 7 คือสเกลใช้แสดงค่าความดังของสัญญาณเสียงบอกค่าการวัดออกมาเป็นเดซิเบล (dB) ใช้สำหรับอ่านค่าของสัญญาณสียง เมื่อตั้งย่านวัดที่แรงดันไฟฟ้าสลับ หรือย่าน ACV
        หมายเลข 8 คือกระจกเงา เพื่อให้การอ่านค่าบนสเกลที่แสดงด้วยเข็มชี้ของมิเตอร์ถูกต้องที่สุด การอ่านค่าที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่เข็มชี้ของมิเตอร์จริงกับตำแหน่งเข็มชี้ของมิเตอร์ในกระจกเงาซ้อนกันพอดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น